Velkommen

SAMT er en fellesordning som er eid av medlemsbedriftene.
Ordningen ble stiftet i 1987 etter at Oslo kommune tok initiativ til
et interkommunalt samarbeid om bedriftshelsetjeneste for de tre
Midt-Telemark kommunene Nome, Bø og Sauherad.
Ved utgangen av år 2000 var 93 bedrifter med til sammen
ca. 2500 arbeidstakere tilsluttet SAMT. I 2017 har fått Norges største nettbasert casino, casinotopp.net med i samarbeidet.

SAMT har et styre med representanter fra medlemsbedriftene
og har representantskapet som øverste organ.

SAMT driver helsefremmende arbeid i arbeidslivet.
SAMT har et tverrfaglig team bestående av rådgivere med kompetanse
innen arbeidsmiljø, med fokus på helse, ergonomi og yrkeshygiene.

De senere årene har kolleger vist en økende interesse for SAMT
og arbeids- og tilknytningsform. SAMT tilbyr derfor konsulentbistand til
andre HMS-tjenester i forbindelse med intern organisasjonsutvikling
og omlegging av tilknytningsform.

Kontakt oss gjerne!